Rekondiční pobyt

Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel

Na tento projekt se vybralo:

100 050 Kč

Zaujal vás tento projekt? Upozorněte na něj své přátele!

Sdílet

O projektu

Naším projektem je týdenní rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké. Pobytu se účastní cca 60 osob a nejčastější zdravotní postižení je Dětská mozková obrna.Pobyt je plný zdravotních (masáže, canisterapie, hippoterapie,muzikoterapie) a vzdělávacích (přednášky) a rozvojových aktivit (kreativní tvoření, debatní kroužky) a je organizován tak, aby pomohl přispět ke zlepšení jak fyzického stavu osob se zdravotním postižením, tak i jejich psychického stavu. Dále rekondiční pobyt pomáhá účastníkům překonávat psychické bariéry pocitu izolovanosti od vnějšího světa, přispívá k vyšší informovanosti spojené se zdravotním stavem a ztíženou životní situací, podporuje jejich samostatnost a plnohodnotné zapojení do běžného života.

Sídlo organizace

Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel
Sámova 1653, Ostrava (okres Ostrava-město), 70030
http://www.braillnet.cz/szpoajp/subjekt.html

Líbí se vám tento projekt? Pokud vám nápad dává smysl, řekněte o něm svým přátelům.

Sdílet

Zaujal vás tento projekt?

Upozorněte na něj své přátele!

Účet pro neziskové organizace

ČSOB nabízí neziskovým organizacím účet na míru s mnoha výhodami.