Než nás kontaktujete, podívejte se na časté dotazy

1. Kdo se může programu zúčastnit?

Nekomerční, veřejně prospěšné projekty neziskových nebo příspěvkových organizací. Program není určen pro fyzické osoby ani pro obchodní společnosti. Více informací najdete v pravidlech.

2. Jaké typy projektů mají šanci?

Veřejně prospěšné projekty zabývající se vzděláním, výzkumem, humanitární pomocí, lidskými právy, životním prostředím, rozvojem regionů nebo ochranou zvířat. Své místo mají v programu také projekty pomáhající nemocným, handicapovaným, sociálně znevýhodněným, dětem, rodinám, mladým lidem i seniorům nebo projekty podporující umění, kulturu, památky, smysluplné využití volného času či amatérský sport.

3. Můžeme projekt přihlásit ve více regionech?

Ano. Projekt můžete přihlásit všude tam, kde pomáhá.

4. Programu jsme se už jednou zúčastnili. Můžeme se přihlásit znovu?

Ano. Zkuste to ještě! Nezáleží, zdali jste minule byli úspěšní, nebo vám to nevyšlo. Organizaci i projekt můžete přihlašovat opakovaně.

5. Chceme přihlásit více projektů najednou. Je to možné?

Ano! Organizace mohou přihlásit neomezený počet projektů.

6. Co potřebujeme pro přihlášení projektu?
  • základní údaje o organizaci a kontaktní osobě
  • popis projektu (max. 800 znaků)
  • položkový rozpočet výdajů (do 50 000 Kč)
  • aktuální výroční zprávu vč. výkazu zisku a ztrát a rozvahy
  • aktuální doklad o registraci (z příslušného rejstříku)
  • fotografii projektu (3:2 na šířku, min. 0,5 MB a max. 20 MB, rozlišení min. 1620 px x 1080 px)
7. Nedaří se vám nahrát přílohy?

Kontaktujte nás na csobpomaha@dentsu.com a popište, co vás trápí. Společně to vyřešíme!

8. Co má splňovat naskenovaný podpis osoby oprávněné k vystavování potvrzení o daru?

Podpis musí být na nezmačkaném bílém podkladu, jak vidíte na příkladu níže. Neposílejte prosím malé, nečitelné podpisy s volným prostorem okolo, ani podpisy na tmavém pozadí způsobeném špatným osvětlením. Podpis potřebujeme kvůli generování potvrzení o daru.

Správný podpis
Špatný podpis
Špatný podpis
9. Jak se dozvíme, jestli byl náš projekt vybrán do finále?

O všem důležitém vás budeme informovat pomocí e-mailu. O postupu do finále se dozvíte stejným způsobem. Kontrolujte prosím pravidelně e-mailovou schránku, kterou jste uvedli při registraci.

10. Co je to divoká karta?

Výběrová komise vybere v každém regionu 3 projekty, které přímo postoupí do finále a také další 3, které se zúčastní hlasování veřejnosti o dodatečný projekt. Veřejnost tak v každém regionu vybere pátý dodatečný projekt („divokou kartu“), který se bude moci rovněž ucházet o podporu veřejnosti v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“.

11. Jaké jsou odměny od ČSOB?

ČSOB přidělí příspěvek 4 projektům v každém regionu, a to 50 000, 40 000, 35 000 a 25 000 Kč. Podmínkou přidělení příspěvku je získání minimálně 5 000 Kč od veřejnosti v rámci veřejné sbírky. Více informací získáte v pravidlech.

Nenašli jste zde odpověď na svůj dotaz? Napište nám nebo zavolejte.

V případě technických dotazů se obracejte na csobpomaha@dentsu.com.

Program ČSOB pomáhá regionům realizuje Československá obchodní banka, a. s. a je odborně zaštiťován Fórem dárců. O produkci se stará Dentsu Creative.