Jak to celé funguje?

Stručný přehled pravidel programu.

 • 5 projektů v každém kraji dostane darem 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč, 25 000 Kč a 10 000 Kč. V každém regionu tak ČSOB rozdělí 160 000 Kč.
 • Čím více financí vybere projekt od veřejnosti, tím vyšší dar získá od ČSOB.
 • Program je určen výhradně nekomerčním projektům neziskových a příspěvkových organizací.
 • Výběrová komise vybere v každém kraji 4 projekty, pátý vybírá veřejnost prostřednictvím hlasování o divokou kartu.
 • Váš projekt přihlásíte vyplněním přihlášky a přiložením povinných příloh.
 • kompletní pravidla
Podávání přihlášek
1. 3. – 25. 3. 2024
Hlasování veřejnosti
do 7. 5. 2024
Spuštění sbírky
od 24. 5. 2024
Vyhlášení vítězů
od 4. 7. 2024

Pravidla jaro 2024

1. Preambule a úvodní ustanovení

Program „ČSOB pomáhá regionům“ si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k udržitelnému rozvoji a ke zlepšení kvality života v regionech.

V kole JARO 2024 je program otevřen v celé ČR rozdělené do 15 uvedených regionů:

 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Hlavní město Praha (1–5)
 • Hlavní město Praha (6–10)
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Kraj Vysočina
 • Zlínský kraj

Praha 1 až 5 jsou městské části:
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části:
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Úspěšným žadatelům program poskytne komunikační podporu i další online nástroje sloužící k získání finančních prostředků od veřejnosti. Čtyři žadatelé, kteří v průběhu aktuálního ročníku programu získají v jednotlivých regionech od veřejnosti prostřednictvím online sbírkové platformy nejvíce prostředků, dostanou dar ve výši 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč, 25 000 Kč a 10 000 Kč. V každém regionu bude přiděleno 160 000 Kč, celkem tak bude v této výzvě rozděleno 2 400 000 korun českých.

2. Výzva pro žadatele

V rámci aktuální výzvy je možné přihlašovat své projekty k získání veřejné podpory i podpory v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“.

Žádosti ve formě vyplněné Přihlášky do programu „ČSOB pomáhá regionům“ spolu s povinnými přílohami lze v termínu od 1. 3. 2024 8:00 do 25. 3. 2024 (včetně) podat online na webu csobpomaharegionum.csob.cz.

Odborným garantem projektu „ČSOB pomáhá regionům“ je Fórum dárců.

3. Specifikace žadatele

Program je určen výhradně na podporu veřejně prospěšných projektů nekomerčního charakteru.

Žadatelem může být pouze právnická osoba (nikoliv obchodní společnosti ani fyzické osoby), a to nezisková nebo příspěvková organizace. Právní formy neziskových organizací oprávněného žadatele jsou spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, evidovaná církevní právnická osoba poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, dále také ústav nebo zapsaný ústav.

Okruh oblastí činnosti neziskové organizace (dále jen NO) je následující: sociální a humanitární, vzdělávací, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. Nezbytnými podmínkami jsou prokazatelná činnost v jedné z výše zmíněných oblastí, veřejně přístupná výroční zpráva a finanční zpráva organizace nejméně za dva roky, či jiné další průkazné informace o transparentním fungování organizace.

Program není určen na podporu politických stran a hnutí, respektive jakýchkoliv dalších subjektů vyvíjejících politickou činnost.

4. Žádost a její posouzení

Žádost musí být vyhotovena podle instrukcí uvedených v přihlášce a musí splňovat následující uvedená kritéria:

 • Stručný název projektu
 • Popis projektu
 • Položkový rozpočet (včetně uvedení případných dalších zdrojů financování)
 • Povinné přílohy: výroční zpráva, doklad o registraci IČ, sken podpisu osoby oprávněné k vystavování potvrzení o daru a fotografie, která se obsahově vztahuje k organizaci nebo projektu
 • Přílohy (např. grafické materiály apod.)

5. Výběrová komise

Výběrová komise vybere v každém regionu 4 úspěšné žadatele, kteří se budou moci ucházet o podporu veřejnosti v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“. Přihlášením do programu „ČSOB pomáhá regionům“ nevzniká na výběr mezi úspěšné žadatele právní nárok.

Výběrová komise také vybere další 3 žadatele z každého regionu, kteří se zúčastní hlasování veřejnosti o dodatečný projekt (tzv. „divokou kartu“).

Výběrová komise je vždy minimálně pětičlenná a budou v ní zastoupeni odborníci z neziskového sektoru, zástupci poskytovatele daru, médií a regionální osobnosti.

Výběrová komise rozhoduje konsenzuálně.

6. Divoká karta – výběr veřejnosti

Veřejnost vybere v každém regionu pátý dodatečný projekt („divokou kartu“), který se bude moci rovněž ucházet o podporu veřejnosti v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“.

Datum spuštění hlasování je 23. 4. 2024 8:00. Projekty, pro které bude možné hlasovat, budou uvedeny na webových stránkách csobpomaharegionum.csob.cz. Hlasování končí o půlnoci z 7. 5. na 8. 5. 2024

Úspěšní žadatelé vybraní porotou, kteří se budou moci ucházet o podporu veřejnosti v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“, budou o této skutečnosti informováni. Jejich představení na webových stránkách csobpomaharegionum.csob.cz proběhne, jakmile bude výběr v každém regionu doplněn o „divokou kartu“.

Pro projekt „divoká karta“ bude veřejnost hlasovat na webové stránce csobpomaharegionum.csob.cz. Každý hlasující může dát vždy jen jeden hlas jednomu projektu v každém z regionů. Celkem tedy může hlasující udělit max. 15 hlasů, každý v jiném regionu. V případě shody vítězí ten projekt, který jako první získal hlas v dané fázi kola.

Hlasování veřejnosti je umožněno přes e-mailové adresy nebo přes využití osobního profilu na Facebooku. Přidělení hlasu je podmíněno verifikací hlasu prostřednictvím e-mailové adresy hlasujícího nebo ověřením přes FB účet. Při hlasování skrze e-mailovou adresu po výběru projektu přijde hlasujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu odkaz, na který hlasující klikne, čímž bude jeho hlas verifikován a platně připsán ve prospěch vybraného projektu. E-mail je ověřen pouze jedenkrát a po jeho ověření už je každý hlas z tohoto e-mailu automaticky započítán bez dalšího ověřování.

ČSOB si vyhrazuje právo nezapočítat hlasy projektům při hlasování o divokou kartu, u kterých bylo zjištěno porušení pravidel tohoto programu nebo podvodné či nekalé jednání. Jedná se například o využívání dočasných e-mailových adres, které umožňují jedné osobě vícenásobné hlasování pro jeden projekt.

7. Přidělení příspěvku

Příspěvek bude přidělen 5 žadatelům v každém z 15 regionů, celkem tedy 75 právním subjektům dle výše uvedené specifikace. Příspěvky budou ve čtyřech finančních hladinách, a to 50 000, 40 000, 35 000, 25 000 a 10 000 korun.

Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč, čtvrtá organizace získá 25 000 Kč a pátá organizace získá 10 000 Kč). V případě shody vítězí ten projekt, který jako první získal příspěvek v dané fázi kola. Výběr končí o půlnoci z 24. 6. na 25. 6. 2024, ale výsledky budou vyhlášeny až po připsání offline plateb.

Přidělení příspěvku je podmíněno splněním následujících podmínek:

a) každý finalista je povinen natočit krátké promo video v trvání max. 90 s, ve kterém musí zaznít, že je projekt zapojený do programu „ČSOB pomáhá regionům“, a nahrát ho do 23. 5. 2024 do formuláře na webu csobpomaharegionum.csob.cz. Přesnou adresu formuláře pro nahrání videa dostane finalista v e-mailové notifikaci. Videa budou posléze umístěna na webové stránce csobpomaharegionum.csob.cz a YouTube kanálu „ČSOB pomáhá regionům“.

b) každý finalista musí dodat sken podpisu osoby oprávněné k vystavování potvrzení o daru. Podpis je vyžadován za účelem vystavení potvrzení o daru podporovatelům NO a bude tedy použit pouze a jen pro tento účel. Schraňování podpisů podléhá ochraně osobních dat v rámci GDPR.

c) žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých od drobných dárců a veřejnosti.

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 24. 5. 2024 8:00 do půlnoci 24. 6. 2024 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců (FD) na jednotné číslo účtu u společnosti ČSOB, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé vybrané NO bude přidělen vlastní variabilní symbol, na základě kterého lze identifikovat jednotlivé příspěvky.

Samotným výběrem mezi úspěšné žadatele nevzniká jakýkoliv právní nárok na přidělení příspěvku. Přidělení a využití příspěvku se řídí stanovenými Pravidly a smluvním ujednáním. Poskytovatel daru si vyhrazuje právo na odejmutí, respektive vrácení příspěvku v případě, že nebudou naplněna stanovená kritéria, případně nebude dodrženo bilaterální smluvní ujednání.

Příspěvek musí být využit pouze a výhradně na realizaci příslušného veřejně prospěšného projektu, a to v rozmezí 12 následujících kalendářních měsíců po obdržení peněz, plně v souladu se smlouvou.

8. Potvrzení o daru

Potvrzení o daru je vystaveno automaticky v rámci programu ČSOB pomáhá regionům pouze těm dárcům, kteří zvolí platbu přes platební bránu na webu programu, při zadávání platby aktivně zaškrtnou pole „chci vystavit potvrzení o daru“ a následně zadají své údaje pro možnost vytvoření tohoto potvrzení. Potvrzení o daru je následně odesláno ze systému až po úplném skončení sbírky, tj. po 24.6.2024. Ostatní dárci, kteří touto formou nepožádají o automatické vystavení potvrzení o daru mohou posléze žádat o dodatečné vystavení potvrzení daru pouze napřímo u dané organizace, které dar poskytli.

Finalisté obdrží přehled všech plateb a automaticky vystavených potvrzení o daru po skončení sbírky.

9. Platební podmínky

Smluvní poplatek (bankovní provizi) banka inkasuje z každé transakce realizované platební kartou a dalšími platebními metodami. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce uvádíme provizi za karetní transakce v rozdělení na jednotlivé položky.

Transakce online platebními metodami

Online platba (CTN) 1,00 %
Platba platebním příkazem 1,00 %

10. Závěrečná ustanovení

Posuzovány budou pouze kompletní a řádně odevzdané žádosti. Příspěvek může být použit pouze v souladu s cíli programu. V případě jakýchkoliv pochybností o dodržení etického přístupu úspěšného žadatele, účelu finančního příspěvku nebo jeho oprávněném využití si Poskytovatel vyhrazuje právo žádat o další informace, upřesnění údajů při vyúčtování, případně navrácení přidělených příspěvků.

Přihlášením se do programu „ČSOB pomáhá regionům“ žadatel vyjadřuje souhlas s Pravidly programu, a to ve všech jeho ustanoveních.

Účet pro neziskové organizace

ČSOB nabízí neziskovým organizacím účet na míru s mnoha výhodami.