Prevence je lepší než léčba

Portimo, o.p.s.

Na tento projekt se vybralo:

10 100 Kč

Zaujal vás tento projekt? Upozorněte na něj své přátele!

Sdílet

O projektu

Centrum prevence CéPéčko(CP) Posláním CPje posilování a upevňování pozitivních postojů a motivace ke zdravému život. stylu. Programy nabízíme na ZŠ a SŠ i MŠ. Po spolupráci s učiteli, se snaží dvojice lektorů, pomocí kreativních postupů, vést žáky k preventivnímu přemýšlení o různých sociálně–patologických jevech. Při své práci využívají zážitkovou pedagogiku, braistorming, dramatickou výchovu, rollové hry atd. Nejedná se tedy o vyučování, při kterém žáci sedí v lavicích, ale o interaktivní práci. Programy jsou cíleny podle věku dětí. Na 1.stupni jsou zaměřeny na rozvoj přátelství, zdravých vztahů, uvědomění si hodnot. Programy pro starší žáky se věnují sebepoznání, rozvoji rozhodování, sexuální výchově, respektu k etnické či jiné odlišnosti, virtuálnímu světu, poruchám příjmu potravy atd.

Sídlo organizace

Portimo, o.p.s.
Drobného 301, Nové Město na Moravě, 59231
http://www.portimo.cz

Líbí se vám tento projekt? Pokud vám nápad dává smysl, řekněte o něm svým přátelům.

Sdílet

Zaujal vás tento projekt?

Upozorněte na něj své přátele!

Účet pro neziskové organizace

ČSOB nabízí neziskovým organizacím účet na míru s mnoha výhodami.